loading...

تولید کننده برتر انواع مخازن و لولهای فایبر و پلی اتیلن و...

بازدید : 138
جمعه 14 شهريور 1399 زمان : 14:02

سپتیک تانک :

سپتیک تانک ها مخازنی هستند که در آن ها فاضلابذخیر می شود سپتیک تانک یکی از ساده ترین و کار آمدترین روش های تصفیه فاضلاب بهداشتی و انسانی در مراکز مختلف می باشد. بسیاری از سپتیک تانک ها به طور گسترده درکارخانجات تولیدی و صنعتی ، مجتمع های مسکونی و اداری ، هتل ها و رستوران ها ، مجتمع های تفریحی و ورزشی و کارگاه های عمرانی و ساختمانی استفاده میشود

فراینتد تصفیه فاضلاب در سپتیک تانک به دو صورت کلی انجام میشود :

 • تصفیه مکانیکی توسطسپتیک تانک شامل ته نشینی و شناور سازی
 • تصفیه بیولوژیکی به وسیلهسپتیک تانک

برای شناخت نحوه عملکرد سپتیک تانک بهتر است ابتدا ساختمان کلی آن ها مورد مطالعه قرار گیرد. ساختمان اصلی سپتیک تانک مخازنی هستند که به دو قسمت نابرابر با نسبت تقریبی 2 به 1 تقسیم می شوند و اجزای تشکیل دهنده سپتیک تانک به قرار زیر است

قسمتهای مختلف سپتیک تانک :

 • سیستم ورودی و خروجی فاضلابسپتیک تانک : شامل لوله و بافل است که وظیفه انتقال فاضلاب به داخل مخزن سپتیک تانک و خروج از آن را بر عهده دارد.سایز ورودی و خروجی بر اساس حجم سپتیک تانک مشخص می شود
 • مخزن اولیهسپتیک تانک : شامل حدودا دو سوم از حجم مخزن اصلی سپتیک تانک است که عملیات تصفیه در این قسمت از دستگاه سپتیک تانک انجام میشود
 • دیواره جدا کنندهسپتیک تانک : این دیواره مخزن اصلی سپتیک تانک را به دو ناحیه تقسیم می کند. انتقال فاضلاب بین مخزن اولیه و ثانویه از میان این صفحه انجام می شود.
 • مخزن زلال سازیسپتیک تانک : شامل حدودا یک سوم از حجم مخزن اصلی سپتیک تانک است که فاضلاب پس از خروج مخزن اولیه، در این قسمت تجمع می یابد.
 • تهویه: مجرایی است که در بالای مخزنسپتیک تانک برای خروج گاز های تولیدی ناشی از تصفیه بیولوژیکی تعبیه می شود.

عملکرد سپتیک تانک :

پس از ورود فاضلاب به مخزن اولیه سپتیک تانک عملیات تصفیه مکانیکی و بیولوژیکی در این دستگاه آغاز می شود. به این ترتیب که مواد معلق و ذرات سنگین به سبب چگالی بیشتر در سپتیک تانک رسوب کرده و روغن ها و چربی ها به دلیل چگالی پایین تر از آب شناور می شوند. تجمع مواد ته نشین شده در کف مخزن سپتیک تانک باعث ایجاد توده لجن و رشد و تکثیر میکروارگانیسم ها و باکتری ها می شود. به دلیل عدم هوادهی در سیستم سپتیک تانک واکنش های بیولوژیکی انجام گرفته عمدتا بی هوازی هستند و بخش کمی از واکنش ها، با مصرف اکسیژن محلول فاضلاب در سپتیک تانک به صورت هوازی انجام می شوند. پس از مدتی باکتری های اسید زا مواد آلی موجود در لجن را به اسید و بعد از آن میکروارگانیسم های متان ساز مواد اسیدی موجود را به بیو گاز تبدیل می کنند و دوباره PH سیستم سپتیک تانک به محدوده خنثی باز می گردد. به این ترتیب واکنش های بیولوژیکی که در جریان رشد و تکثیر میکرو ارگانیسم در سپتیک تانک انجام می شود باعث تجزیه مواد آلی آلاینده و تصفیه فاضلاب می گردد. از طرفی انجام این فعالیت های بیولوژیکی در سپتیک تانک سبب تبدیل بخش عظیمی از لجن به بیو گاز و کاهش چشم گیر حجم لجن می شود. بیو گاز تولیدی که عمدتا از متان تشکیل شده از قسمت فوقانی مخزن سپتیک تانک و از طریق تهویه تخلیه می شود.بین مخزن اولیه سپتیک تانک و مخزن زلال سازی ، دیواره جدا کننده ای در سپتیک تانک قرار می گیرد که در وسط این صفحه یک مسیر ارتباطی بین دو مخزن سپتیک تانک وجود دارد به طوری که آب عاری از مواد ته نشین شونده و قابل شناور شدن از این طریق وارد مخزن زلال سازی سپتیک تانک شده و در آن جا تجمع می یابد. البته باید توجه داشت ذرات بسیار کوچک قابل ته نشینی و شناور شدن باز هم وارد مخزن زلال سازی سپتیک تانک می شوند به همین دلیل لوله خروجی سپتینک تانک نیز در قسمت وسط مخزن دوم نصب می شود.

موارد کاربرد سپتیک تانک

 • پیش تصفیه فاضلاب بهداشتی واحدهای مسکونی، مجتمع های تجاری و اداری، هتل ها و رستوران، برای تامین قوانین شهرداری و استاندارد های سازمان حفاظت از محیط زیست برای پساب خروجی از صنایع ازسپتیک تانک استفاده می شود.
 • متعادل سازی و امکان پمپاژ فاضلاب به خصوص در مناطق روستایی و کم تراکم توسط سپتیک تانک

در این مناطق به دلیل کم بودن فاضلاب، پمپاژ آن با مشکل مواجه می شود و از طرفی مواد معلق با رسوب در لوله ها باعث اختلال در سیستم جمع آوری فاضلاب می شود که سپتیک تانک هردو مشکل را بر طرف می سازند.

 • حذف ذرات قابل ته نشینی، چربی و روغن های موجود در فاضلاب رستوران و سالن های غذا خوری، برای جلوگیری از پر شدن سریع چاه جذبی و گرفتگی لوله ها به سبب تجمع چربی و ذرات درشت قابل ته نشینی ازسپتیک تانک استفاده می شود.

قیمت سپتیک تانک : قیمت سپتیک تانک به عوامل مختلفی بستگی دارد قیمت سپتیک تانک با توجه به ابعاد و ظرفیت سپتیک تانک و متریال بکار رفته در ساخت مخزن می تواند متفاوت باشد به هر حال شما می توانید از طریق چند تماس به قیمت تقریبی سپتیک تانک مورد نظر خود برسید پایپ ایران یکی از شرکتهای بزرگ در زمینه تولید مخازن سپتیک تانک می باشد ارتباط به قسمت فروش از طریق شماره تماس 02166483199

سپتیک تانک :

سپتیک تانک ها مخازنی هستند که در آن ها فاضلابذخیر می شود سپتیک تانک یکی از ساده ترین و کار آمدترین روش های تصفیه فاضلاب بهداشتی و انسانی در مراکز مختلف می باشد. بسیاری از سپتیک تانک ها به طور گسترده درکارخانجات تولیدی و صنعتی ، مجتمع های مسکونی و اداری ، هتل ها و رستوران ها ، مجتمع های تفریحی و ورزشی و کارگاه های عمرانی و ساختمانی استفاده میشود

فراینتد تصفیه فاضلاب در سپتیک تانک به دو صورت کلی انجام میشود :

 • تصفیه مکانیکی توسطسپتیک تانک شامل ته نشینی و شناور سازی
 • تصفیه بیولوژیکی به وسیلهسپتیک تانک

برای شناخت نحوه عملکرد سپتیک تانک بهتر است ابتدا ساختمان کلی آن ها مورد مطالعه قرار گیرد. ساختمان اصلی سپتیک تانک مخازنی هستند که به دو قسمت نابرابر با نسبت تقریبی 2 به 1 تقسیم می شوند و اجزای تشکیل دهنده سپتیک تانک به قرار زیر است

قسمتهای مختلف سپتیک تانک :

 • سیستم ورودی و خروجی فاضلابسپتیک تانک : شامل لوله و بافل است که وظیفه انتقال فاضلاب به داخل مخزن سپتیک تانک و خروج از آن را بر عهده دارد.سایز ورودی و خروجی بر اساس حجم سپتیک تانک مشخص می شود
 • مخزن اولیهسپتیک تانک : شامل حدودا دو سوم از حجم مخزن اصلی سپتیک تانک است که عملیات تصفیه در این قسمت از دستگاه سپتیک تانک انجام میشود
 • دیواره جدا کنندهسپتیک تانک : این دیواره مخزن اصلی سپتیک تانک را به دو ناحیه تقسیم می کند. انتقال فاضلاب بین مخزن اولیه و ثانویه از میان این صفحه انجام می شود.
 • مخزن زلال سازیسپتیک تانک : شامل حدودا یک سوم از حجم مخزن اصلی سپتیک تانک است که فاضلاب پس از خروج مخزن اولیه، در این قسمت تجمع می یابد.
 • تهویه: مجرایی است که در بالای مخزنسپتیک تانک برای خروج گاز های تولیدی ناشی از تصفیه بیولوژیکی تعبیه می شود.

عملکرد سپتیک تانک :

پس از ورود فاضلاب به مخزن اولیه سپتیک تانک عملیات تصفیه مکانیکی و بیولوژیکی در این دستگاه آغاز می شود. به این ترتیب که مواد معلق و ذرات سنگین به سبب چگالی بیشتر در سپتیک تانک رسوب کرده و روغن ها و چربی ها به دلیل چگالی پایین تر از آب شناور می شوند. تجمع مواد ته نشین شده در کف مخزن سپتیک تانک باعث ایجاد توده لجن و رشد و تکثیر میکروارگانیسم ها و باکتری ها می شود. به دلیل عدم هوادهی در سیستم سپتیک تانک واکنش های بیولوژیکی انجام گرفته عمدتا بی هوازی هستند و بخش کمی از واکنش ها، با مصرف اکسیژن محلول فاضلاب در سپتیک تانک به صورت هوازی انجام می شوند. پس از مدتی باکتری های اسید زا مواد آلی موجود در لجن را به اسید و بعد از آن میکروارگانیسم های متان ساز مواد اسیدی موجود را به بیو گاز تبدیل می کنند و دوباره PH سیستم سپتیک تانک به محدوده خنثی باز می گردد. به این ترتیب واکنش های بیولوژیکی که در جریان رشد و تکثیر میکرو ارگانیسم در سپتیک تانک انجام می شود باعث تجزیه مواد آلی آلاینده و تصفیه فاضلاب می گردد. از طرفی انجام این فعالیت های بیولوژیکی در سپتیک تانک سبب تبدیل بخش عظیمی از لجن به بیو گاز و کاهش چشم گیر حجم لجن می شود. بیو گاز تولیدی که عمدتا از متان تشکیل شده از قسمت فوقانی مخزن سپتیک تانک و از طریق تهویه تخلیه می شود.بین مخزن اولیه سپتیک تانک و مخزن زلال سازی ، دیواره جدا کننده ای در سپتیک تانک قرار می گیرد که در وسط این صفحه یک مسیر ارتباطی بین دو مخزن سپتیک تانک وجود دارد به طوری که آب عاری از مواد ته نشین شونده و قابل شناور شدن از این طریق وارد مخزن زلال سازی سپتیک تانک شده و در آن جا تجمع می یابد. البته باید توجه داشت ذرات بسیار کوچک قابل ته نشینی و شناور شدن باز هم وارد مخزن زلال سازی سپتیک تانک می شوند به همین دلیل لوله خروجی سپتینک تانک نیز در قسمت وسط مخزن دوم نصب می شود.

موارد کاربرد سپتیک تانک

 • پیش تصفیه فاضلاب بهداشتی واحدهای مسکونی، مجتمع های تجاری و اداری، هتل ها و رستوران، برای تامین قوانین شهرداری و استاندارد های سازمان حفاظت از محیط زیست برای پساب خروجی از صنایع ازسپتیک تانک استفاده می شود.
 • متعادل سازی و امکان پمپاژ فاضلاب به خصوص در مناطق روستایی و کم تراکم توسط سپتیک تانک

در این مناطق به دلیل کم بودن فاضلاب، پمپاژ آن با مشکل مواجه می شود و از طرفی مواد معلق با رسوب در لوله ها باعث اختلال در سیستم جمع آوری فاضلاب می شود که سپتیک تانک هردو مشکل را بر طرف می سازند.

 • حذف ذرات قابل ته نشینی، چربی و روغن های موجود در فاضلاب رستوران و سالن های غذا خوری، برای جلوگیری از پر شدن سریع چاه جذبی و گرفتگی لوله ها به سبب تجمع چربی و ذرات درشت قابل ته نشینی ازسپتیک تانک استفاده می شود.

قیمت سپتیک تانک : قیمت سپتیک تانک به عوامل مختلفی بستگی دارد قیمت سپتیک تانک با توجه به ابعاد و ظرفیت سپتیک تانک و متریال بکار رفته در ساخت مخزن می تواند متفاوت باشد به هر حال شما می توانید از طریق چند تماس به قیمت تقریبی سپتیک تانک مورد نظر خود برسید پایپ ایران یکی از شرکتهای بزرگ در زمینه تولید مخازن سپتیک تانک می باشد ارتباط به قسمت فروش از طریق شماره تماس 02166483199

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 0

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 3
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 15
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 5
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 33
 • بازدید ماه : 59
 • بازدید سال : 488
 • بازدید کلی : 1772
 • <
  پیوندهای روزانه
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی